19 Apr 1982 Salyut 7 start
    Salyut 6
Salyut 7
13 May 1982
9:58:04
Soyuz-T 5 start - Berezevoi, Lebedev
  Soyuz-T 5
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
Salyut 6
Salyut 7
14 May 1982
11:35:59
Soyuz-T 5 docking - Berezevoi, Lebedev
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
24 Jun 1982
16:29:47
Soyuz-T 6 start - Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
25 Jun 1982
17:46:00
Soyuz-T 6 docking - Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7 + Soyuz-T 6
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
Vladimir Dzhanibekov
Alexander Ivanchenkov
Jean-Loup Chretien
2 Jul 1982
11:03:48
Soyuz-T 6 undocking - Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
2 Jul 1982
14:20:39
Soyuz-T 6 landing - Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
29 Jul 1982 Salyut 6 deorbiting
    Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
 
19 Aug 1982
17:11:52
Soyuz-T 7 start - Popov, Serebrov, Savitskaya
    Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
Soyuz-T 7
Leonid Popov
Alexander Serebrov
Svetlana Savitskaya
20 Aug 1982
18:32:00
Soyuz-T 7 docking - Popov, Serebrov, Savitskaya
    Soyuz-T 5 + Salyut 7 + Soyuz-T 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
Leonid Popov
Alexander Serebrov
Svetlana Savitskaya
 
27 Aug 1982
11:45:00
Soyuz-T 5 undocking - Popov, Serebrov, Savitskaya
  Soyuz-T 5
Leonid Popov
Alexander Serebrov
Svetlana Savitskaya
Salyut 7 + Soyuz-T 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
 
27 Aug 1982
15:04:16
Soyuz-T 5 landing - Popov, Serebrov, Savitskaya
    Salyut 7 + Soyuz-T 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
 
10 Dec 1982
15:45:00
Soyuz-T 7 undocking - Berezevoi, Lebedev
    Salyut 7
Soyuz-T 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
10 Dec 1982
19:02:36
Soyuz-T 7 landing - Berezevoi, Lebedev
    Salyut 7
 
20 Apr 1983
13:10:54
Soyuz-T 8 start - Titov, Strekalov, Serebrov
  Soyuz-T 8
Vladimir Titov
Gennadi Strekalov
Alexander Serebrov
Salyut 7
 
22 Apr 1983
13:28:42
Soyuz-T 8 landing - Titov, Strekalov, Serebrov
    Salyut 7
 
27 Jun 1983
9:12:18
Soyuz-T 9 start - Lyakhov, Alexandrov
  Soyuz-T 9
Vladimir Lyakhov
Alexander Alexandrov
Salyut 7
 
28 Jun 1983
10:46:07
Soyuz-T 9 docking - Lyakhov, Alexandrov
    Soyuz-T 9 + Salyut 7
Vladimir Lyakhov
Alexander Alexandrov
 
23 Nov 1983
16:40:00
Soyuz-T 9 undocking - Lyakhov, Alexandrov
  Soyuz-T 9
Vladimir Lyakhov
Alexander Alexandrov
Salyut 7
 
23 Nov 1983
19:58:19
Soyuz-T 9 landing - Lyakhov, Alexandrov
    Salyut 7
 
8 Feb 1984
12:07:26
Soyuz-T 10 start - Kizim, Solovyov, Atkov
  Soyuz-T 10
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
Salyut 7
 
9 Feb 1984
14:43:30
Soyuz-T 10 docking - Kizim, Solovyov, Atkov
    Soyuz-T 10 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
 
3 Apr 1984
13:08:38
Soyuz-T 11 start - Malyshev, Strekalov, Sharma
    Soyuz-T 10 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
Soyuz-T 11
Yuri Malyshev
Gennadi Strekalov
Rakesh Sharma
4 Apr 1984
14:31:13
Soyuz-T 11 docking - Malyshev, Strekalov, Sharma
    Soyuz-T 10 + Salyut 7 + Soyuz-T 11
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
Yuri Malyshev
Gennadi Strekalov
Rakesh Sharma
 
11 Apr 1984
7:32:00
Soyuz-T 10 undocking - Malyshev, Strekalov, Sharma
  Soyuz-T 10
Yuri Malyshev
Gennadi Strekalov
Rakesh Sharma
Salyut 7 + Soyuz-T 11
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
 
11 Apr 1984
10:48:44
Soyuz-T 10 landing - Malyshev, Strekalov, Sharma
    Salyut 7 + Soyuz-T 11
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
 
17 Jul 1984
17:40:54
Soyuz-T 12 start - Dzhanibekov, Savitskaya, Volk
  Soyuz-T 12
Vladimir Dzhanibekov
Svetlana Savitskaya
Igor Volk
Salyut 7 + Soyuz-T 11
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
 
18 Jul 1984
19:17:00
Soyuz-T 12 docking - Dzhanibekov, Savitskaya, Volk
    Soyuz-T 12 + Salyut 7 + Soyuz-T 11
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
Vladimir Dzhanibekov
Svetlana Savitskaya
Igor Volk
 
29 Jul 1984
9:38:00
Soyuz-T 12 undocking - Dzhanibekov, Savitskaya, Volk
  Soyuz-T 12
Vladimir Dzhanibekov
Svetlana Savitskaya
Igor Volk
Salyut 7 + Soyuz-T 11
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
 
29 Jul 1984
12:55:30
Soyuz-T 12 landing - Dzhanibekov, Savitskaya, Volk
    Salyut 7 + Soyuz-T 11
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
 
2 Oct 1984
7:38:00
Soyuz-T 11 undocking - Kizim, Solovyov, Atkov
    Salyut 7
Soyuz-T 11
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Oleg Atkov
2 Oct 1984
10:56:30
Soyuz-T 11 landing - Kizim, Solovyov, Atkov
    Salyut 7
 
6 Jun 1985
6:39:52
Soyuz-T 13 start - Dzhanibekov, Savinykh
  Soyuz-T 13
Vladimir Dzhanibekov
Viktor Savinykh
Salyut 7
 
8 Jun 1985
8:50:00
Soyuz-T 13 docking - Dzhanibekov, Savinykh
    Soyuz-T 13 + Salyut 7
Vladimir Dzhanibekov
Viktor Savinykh
 
17 Sep 1985
12:38:52
Soyuz-T 14 start - Vasyutin, Grechko, Volkov
    Soyuz-T 13 + Salyut 7
Vladimir Dzhanibekov
Viktor Savinykh
Soyuz-T 14
Vladimir Vasyutin
Georgi Grechko
Alexander Volkov
18 Sep 1985
14:15:00
Soyuz-T 14 docking - Vasyutin, Grechko, Volkov
    Soyuz-T 13 + Salyut 7 + Soyuz-T 14
Vladimir Dzhanibekov
Viktor Savinykh
Vladimir Vasyutin
Georgi Grechko
Alexander Volkov
 
25 Sep 1985
3:58:00
Soyuz-T 13 undocking - Dzhanibekov, Grechko
  Soyuz-T 13
Vladimir Dzhanibekov
Georgi Grechko
Salyut 7 + Soyuz-T 14
Viktor Savinykh
Vladimir Vasyutin
Alexander Volkov
 
26 Sep 1985
9:51:58
Soyuz-T 13 landing - Dzhanibekov, Grechko
    Salyut 7 + Soyuz-T 14
Viktor Savinykh
Vladimir Vasyutin
Alexander Volkov
 
21 Nov 1985
7:16:00
Soyuz-T 14 undocking - Vasyutin, Savinykh, Volkov
    Salyut 7
Soyuz-T 14
Vladimir Vasyutin
Viktor Savinykh
Alexander Volkov
21 Nov 1985
10:31:00
Soyuz-T 14 landing - Vasyutin, Savinykh, Volkov
    Salyut 7
 
19 Feb 1986 Mir start
    Salyut 7
Mir
13 Mar 1986
12:33:09
Soyuz-T 15 start - Kizim, Solovyov
  Soyuz-T 15
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Salyut 7
Mir
15 Mar 1986
13:38:42
Soyuz-T 15 docking - Kizim, Solovyov
    Salyut 7
Soyuz-T 15 + Mir
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
5 May 1986
12:12:09
Soyuz-T 15 undocking - Kizim, Solovyov
  Soyuz-T 15
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Salyut 7
Mir
6 May 1986
16:57:52
Soyuz-T 15 docking - Kizim, Solovyov
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Mir
21 May 1986
8:21:51
Soyuz-TM 1 start
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Mir
23 May 1986
10:11:45
Soyuz-TM 1 docking
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Soyuz-TM 1 + Mir
29 May 1986
9:22:45
Soyuz-TM 1 undocking
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Mir
30 May 1986
5:07:08
Soyuz-TM 1 landing
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Mir
25 Jun 1986
14:58:00
Soyuz-T 15 undocking - Kizim, Solovyov
  Soyuz-T 15
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Salyut 7
Mir
26 Jun 1986
19:46:00
Soyuz-T 15 docking - Kizim, Solovyov
    Salyut 7
Soyuz-T 15 + Mir
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
16 Jul 1986
9:09:50
Soyuz-T 15 undocking - Kizim, Solovyov
  Soyuz-T 15
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Salyut 7
Mir
16 Jul 1986
13:34:05
Soyuz-T 15 landing - Kizim, Solovyov
    Salyut 7
Mir
5 Feb 1987
21:38:16
Soyuz-TM 2 start - Romanenko, Laveikin
  Soyuz-TM 2
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
Salyut 7
Mir
7 Feb 1987
23:27:40
Soyuz-TM 2 docking - Romanenko, Laveikin
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
31 Mar 1987
0:06:16
Kvant start
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
9 Apr 1987
0:35:58
Kvant Soft Dock
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
11 Apr 1987
20:18:00
Kvant Hard Dock
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
22 Jul 1987
1:59:17
Soyuz-TM 3 start - Viktorenko, Alexandrov, al Faris
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
24 Jul 1987
3:31:23
Soyuz-TM 3 docking - Viktorenko, Alexandrov, al Faris
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
Alexander Viktorenko
Alexander Alexandrov
Mohammed al Faris
29 Jul 1987
22:44:00
Soyuz-TM 2 undocking - Viktorenko, Laveikin, al Faris
  Soyuz-TM 2
Alexander Viktorenko
Alexander Laveikin
Mohammed al Faris
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Alexandrov
30 Jul 1987
1:04:12
Soyuz-TM 2 landing - Viktorenko, Laveikin, al Faris
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Alexandrov
21 Dec 1987
11:18:03
Soyuz-TM 4 start - Titov, Manarov, Levchenko
  Soyuz-TM 4
Vladimir Titov
Musa Manarov
Anatoli Levchenko
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Alexandrov
23 Dec 1987
12:51:00
Soyuz-TM 4 docking - Titov, Manarov, Levchenko
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Alexandrov
Vladimir Titov
Musa Manarov
Anatoli Levchenko
29 Dec 1987
5:58:00
Soyuz-TM 3 undocking - Romanenko, Alexandrov, Levchenko
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
29 Dec 1987
9:16:15
Soyuz-TM 3 landing - Romanenko, Alexandrov, Levchenko
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
7 Jun 1988
14:03:13
Soyuz-TM 5 start - Solovyov, Savinykh, Alexandrov
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
9 Jun 1988
15:57:10
Soyuz-TM 5 docking - Solovyov, Savinykh, Alexandrov
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
Anatoli Solovyov
Viktor Savinykh
Alexander Alexandrov
17 Jun 1988
6:20:50
Soyuz-TM 4 undocking - Solovyov, Savinykh, Alexandrov
  Soyuz-TM 4
Anatoli Solovyov
Viktor Savinykh
Alexander Alexandrov
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
17 Jun 1988
10:13:32
Soyuz-TM 4 landing - Solovyov, Savinykh, Alexandrov
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
29 Aug 1988
4:23:11
Soyuz-TM 6 start - Lyakhov, Polyakov, Ahad Mohmand
  Soyuz-TM 6
Alexander Lyakhov
Valeri Polyakov
Abdul Ahad Mohmand
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
31 Aug 1988
1:25:00
Soyuz-TM 6 docking - Lyakhov, Polyakov, Ahad Mohmand
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
Alexander Lyakhov
Valeri Polyakov
Abdul Ahad Mohmand
5 Sep 1988
23:54:57
Soyuz-TM 5 undocking - Lyakhov, Ahad Mohmand
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
Valeri Polyakov
7 Sep 1988
0:49:38
Soyuz-TM 5 landing - Lyakhov, Ahad Mohmand
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
Valeri Polyakov
26 Nov 1988
15:49:35
Soyuz-TM 7 start - Volkov, Krikalev, Chretien
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
Valeri Polyakov
28 Nov 1988
17:15:40
Soyuz-TM 7 docking - Volkov, Krikalev, Chretien
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir + Soyuz-TM 7
Vladimir Titov
Musa Manarov
Valeri Polyakov
Alexander Volkov
Sergei Krikalev
Jean-Loup Chretien
21 Dec 1988
2:32:54
Soyuz-TM 6 undocking - Titov, Manarov, Chretien
  Soyuz-TM 6
Vladimir Titov
Musa Manarov
Jean-Loup Chretien
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 7
Valeri Polyakov
Alexander Volkov
Sergei Krikalev
21 Dec 1988
9:57:00
Soyuz-TM 6 landing - Titov, Manarov, Chretien
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 7
Valeri Polyakov
Alexander Volkov
Sergei Krikalev
26 Apr 1989
23:28:01
Soyuz-TM 7 undocking - Volkov, Krikalev, Polyakov
    Salyut 7
Mir
27 Apr 1989
2:57:58
Soyuz-TM 7 landing - Volkov, Krikalev, Polyakov
    Salyut 7
Mir
5 Sep 1989
21:38:03
Soyuz-TM 8 start - Viktorenko, Serebrov
  Soyuz-TM 8
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
Salyut 7
Mir
7 Sep 1989
22:25:26
Soyuz-TM 8 docking - Viktorenko, Serebrov
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
26 Nov 1989
10:01:41
Kvant-2 start
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
6 Dec 1989
12:21:28
Kvant-2 docking
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
8 Dec 1989
8:00:00
Kvant-2 move
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
11 Feb 1990
6:16:00
Soyuz-TM 9 start - Solovyov, Balandin
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
13 Feb 1990
6:37:47
Soyuz-TM 9 docking - Solovyov, Balandin
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir + Soyuz-TM 9
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
19 Feb 1990
1:06:20
Soyuz-TM 8 undocking - Viktorenko, Serebrov
  Soyuz-TM 8
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
19 Feb 1990
4:36:18
Soyuz-TM 8 landing - Viktorenko, Serebrov
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
31 May 1990
10:33:20
Kristall start
  Kristall
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
10 Jun 1990
10:47:22
Kristall docking
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
11 Jun 1990 Kristall move
    - moved to bottom port, now occupied by Spektr
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
1 Aug 1990
9:32:21
Soyuz-TM 10 start - Manakov, Strekalov
  Soyuz-TM 10
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
3 Aug 1990
11:45:44
Soyuz-TM 10 docking - Manakov, Strekalov
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
9 Aug 1990
4:08:49
Soyuz-TM 9 undocking - Solovyov, Balandin
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
9 Aug 1990
7:33:57
Soyuz-TM 9 landing - Solovyov, Balandin
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
2 Dec 1990
8:13:32
Soyuz-TM 11 start - Afanasyev, Manarov, Akiyama
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
4 Dec 1990
9:57:09
Soyuz-TM 11 docking - Afanasyev, Manarov, Akiyama
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir + Soyuz-TM 11
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
Toyohiro Akiyama
10 Dec 1990
2:48:11
Soyuz-TM 10 undocking - Manakov, Strekalov, Akiyama
  Soyuz-TM 10
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
Toyohiro Akiyama
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
10 Dec 1990
6:08:12
Soyuz-TM 10 landing - Manakov, Strekalov, Akiyama
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
7 Feb 1991 Salyut 7 deorbiting
    Mir + Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov