29 Sep 1977 Salyut 6 start
    Salyut 6
 
9 Oct 1977
2:40:35
Soyuz 25 start - Kovalyonok, Ryumin
  Soyuz 25
Vladimir Kovalyonok
Valeri Ryumin
Salyut 6
 
11 Oct 1977
3:25:20
Soyuz 25 landing - Kovalyonok, Ryumin
    Salyut 6
 
10 Dec 1977
1:18:40
Soyuz 26 start - Romanenko, Grechko
  Soyuz 26
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
Salyut 6
 
11 Dec 1977
3:02:41
Soyuz 26 docking - Romanenko, Grechko
    Soyuz 26 + Salyut 6
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
 
10 Jan 1978
12:26:00
Soyuz 27 start - Dzhanibekov, Makarov
    Soyuz 26 + Salyut 6
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
Soyuz 27
Vladimir Dzhanibekov
Oleg Makarov
11 Jan 1978
14:05:54
Soyuz 27 docking - Dzhanibekov, Makarov
    Soyuz 26 + Salyut 6 + Soyuz 27
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
Vladimir Dzhanibekov
Oleg Makarov
 
16 Jan 1978
8:08:00
Soyuz 26 undocking - Dzhanibekov, Makarov
  Soyuz 26
Vladimir Dzhanibekov
Oleg Makarov
Salyut 6 + Soyuz 27
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
 
16 Jan 1978
11:24:58
Soyuz 26 landing - Dzhanibekov, Makarov
    Salyut 6 + Soyuz 27
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
 
2 Mar 1978
15:28:10
Soyuz 28 start - Gubarev, Remek
  Soyuz 28
Alexei Gubarev
Vladimir Remek
Salyut 6 + Soyuz 27
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
 
3 Mar 1978
17:09:30
Soyuz 28 docking - Gubarev, Remek
    Soyuz 28 + Salyut 6 + Soyuz 27
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
Alexei Gubarev
Vladimir Remek
 
10 Mar 1978
10:23:35
Soyuz 28 undocking - Gubarev, Remek
  Soyuz 28
Alexei Gubarev
Vladimir Remek
Salyut 6 + Soyuz 27
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
 
10 Mar 1978
13:44:40
Soyuz 28 landing - Gubarev, Remek
    Salyut 6 + Soyuz 27
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
 
16 Mar 1978
8:27:00
Soyuz 27 undocking - Romanenko, Grechko
    Salyut 6
Soyuz 27
Yuri Romanenko
Georgi Grechko
16 Mar 1978
11:18:47
Soyuz 27 landing - Romanenko, Grechko
    Salyut 6
 
15 Jun 1978
20:16:45
Soyuz 29 start - Kovalyonok, Ivanchenkov
  Soyuz 29
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
Salyut 6
 
16 Jun 1978
21:58:14
Soyuz 29 docking - Kovalyonok, Ivanchenkov
    Soyuz 29 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
 
27 Jun 1978
15:27:21
Soyuz 30 start - Klimuk, Hermaszewski
    Soyuz 29 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
Soyuz 30
Pyotr Klimuk
Miroslaw Hermaszewski
28 Jun 1978
17:07:49
Soyuz 30 docking - Klimuk, Hermaszewski
    Soyuz 29 + Salyut 6 + Soyuz 30
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
Pyotr Klimuk
Miroslaw Hermaszewski
 
5 Jul 1978
10:15:00
Soyuz 30 undocking - Klimuk, Hermaszewski
    Soyuz 29 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
Soyuz 30
Pyotr Klimuk
Miroslaw Hermaszewski
5 Jul 1978
13:30:20
Soyuz 30 landing - Klimuk, Hermaszewski
    Soyuz 29 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
 
26 Aug 1978
14:51:30
Soyuz 31 start - Bykovski, Jahn
    Soyuz 29 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
Soyuz 31
Valeri Bykovski
Sigmund Jahn
27 Aug 1978
16:37:37
Soyuz 31 docking - Bykovski, Jahn
    Soyuz 29 + Salyut 6 + Soyuz 31
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
Valeri Bykovski
Sigmund Jahn
 
3 Sep 1978
8:23:00
Soyuz 29 undocking - Bykovski, Jahn
  Soyuz 29
Valeri Bykovski
Sigmund Jahn
Salyut 6 + Soyuz 31
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
 
3 Sep 1978
11:40:34
Soyuz 29 landing - Bykovski, Jahn
    Salyut 6 + Soyuz 31
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
 
2 Nov 1978
7:45:00
Soyuz 31 undocking - Kovalyonok, Ivanchenkov
    Salyut 6
Soyuz 31
Vladimir Kovalyonok
Alexander Ivanchenkov
2 Nov 1978
11:04:17
Soyuz 31 landing - Kovalyonok, Ivanchenkov
    Salyut 6
 
25 Feb 1979
11:54:59
Soyuz 32 start - Lyakhov, Ryumin
  Soyuz 32
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
Salyut 6
 
26 Feb 1979
13:19:55
Soyuz 32 docking - Lyakhov, Ryumin
    Soyuz 32 + Salyut 6
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
 
10 Apr 1979
17:34:34
Soyuz 33 start - Rukavishnikov, Ivanov
    Soyuz 32 + Salyut 6
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
Soyuz 33
Nikolai Rukavishnikov
Georgi Ivanov
12 Apr 1979
16:35:40
Soyuz 33 landing - Rukavishnikov, Ivanov
    Soyuz 32 + Salyut 6
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
 
6 Jun 1979
18:12:41
Soyuz 34 start
    Soyuz 32 + Salyut 6
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
Soyuz 34
8 Jun 1979
20:02:06
Soyuz 34 docking
    Soyuz 32 + Salyut 6 + Soyuz 34
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
 
13 Jun 1979
9:51:00
Soyuz 32 undocking
  Soyuz 32
Salyut 6 + Soyuz 34
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
 
13 Jun 1979
16:19:36
Soyuz 32 landing
    Salyut 6 + Soyuz 34
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
 
19 Aug 1979
9:07:00
Soyuz 34 undocking - Lyakhov, Ryumin
    Salyut 6
Soyuz 34
Vladimir Lyakhov
Valeri Ryumin
19 Aug 1979
12:29:26
Soyuz 34 landing - Lyakhov, Ryumin
    Salyut 6
 
16 Dec 1979
12:29:50
Soyuz-T 1 start
  Soyuz-T 1
Salyut 6
 
19 Dec 1979
14:05:00
Soyuz-T 1 docking
    Soyuz-T 1 + Salyut 6
 
23 Mar 1980
21:04:00
Soyuz-T 1 undocking
  Soyuz-T 1
Salyut 6
 
26 Mar 1980
22:01:30
Soyuz-T 1 landing
    Salyut 6
 
9 Apr 1980
13:38:22
Soyuz 35 start - Popov, Ryumin
  Soyuz 35
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Salyut 6
 
10 Apr 1980
15:16:00
Soyuz 35 docking - Popov, Ryumin
    Soyuz 35 + Salyut 6
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
26 May 1980
18:20:39
Soyuz 36 start - Kubasov, Farkas
    Soyuz 35 + Salyut 6
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Soyuz 36
Valeri Kubasov
Bertalan Farkas
27 May 1980
19:56:00
Soyuz 36 docking - Kubasov, Farkas
    Soyuz 35 + Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Valeri Kubasov
Bertalan Farkas
 
3 Jun 1980
11:50:00
Soyuz 35 undocking - Kubasov, Farkas
  Soyuz 35
Valeri Kubasov
Bertalan Farkas
Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
3 Jun 1980
15:07:25
Soyuz 35 landing - Kubasov, Farkas
    Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
5 Jun 1980
14:19:30
Soyuz-T 2 start - Malyshev, Aksyonov
  Soyuz-T 2
Yuri Malyshev
Vladimir Aksyonov
Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
6 Jun 1980
15:58:00
Soyuz-T 2 docking - Malyshev, Aksyonov
    Soyuz-T 2 + Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Yuri Malyshev
Vladimir Aksyonov
 
9 Jun 1980
11:25:00
Soyuz-T 2 undocking - Malyshev, Aksyonov
  Soyuz-T 2
Yuri Malyshev
Vladimir Aksyonov
Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
9 Jun 1980
12:39:00
Soyuz-T 2 landing - Malyshev, Aksyonov
    Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
23 Jul 1980
18:33:03
Soyuz 37 start - Gorbatko, Tuan
  Soyuz 37
Viktor Gorbatko
Pham Tuan
Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
24 Jul 1980
20:02:00
Soyuz 37 docking - Gorbatko, Tuan
    Soyuz 37 + Salyut 6 + Soyuz 36
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Viktor Gorbatko
Pham Tuan
 
31 Jul 1980
11:55:00
Soyuz 36 undocking - Gorbatko, Tuan
    Soyuz 37 + Salyut 6
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Soyuz 36
Viktor Gorbatko
Pham Tuan
31 Jul 1980
15:15:02
Soyuz 36 landing - Gorbatko, Tuan
    Soyuz 37 + Salyut 6
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
18 Sep 1980
19:11:04
Soyuz 38 start - Romanenko, Tamayo-Mendez
    Soyuz 37 + Salyut 6
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Soyuz 38
Yuri Romanenko
Arnaldo Tamayo-Mendez
19 Sep 1980
20:49:00
Soyuz 38 docking - Romanenko, Tamayo-Mendez
    Soyuz 37 + Salyut 6 + Soyuz 38
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Yuri Romanenko
Arnaldo Tamayo-Mendez
 
26 Sep 1980
12:35:00
Soyuz 38 undocking - Romanenko, Tamayo-Mendez
    Soyuz 37 + Salyut 6
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Soyuz 38
Yuri Romanenko
Arnaldo Tamayo-Mendez
26 Sep 1980
15:54:28
Soyuz 38 landing - Romanenko, Tamayo-Mendez
    Soyuz 37 + Salyut 6
Leonid Popov
Valeri Ryumin
 
11 Oct 1980
6:32:00
Soyuz 37 undocking - Popov, Ryumin
  Soyuz 37
Leonid Popov
Valeri Ryumin
Salyut 6
 
11 Oct 1980
9:49:56
Soyuz 37 landing - Popov, Ryumin
    Salyut 6
 
27 Nov 1980
14:18:28
Soyuz-T 3 start - Kizim, Makarov, Strekalov
  Soyuz-T 3
Leonid Kizim
Oleg Makarov
Gennadi Strekalov
Salyut 6
 
28 Nov 1980
15:54:00
Soyuz-T 3 docking - Kizim, Makarov, Strekalov
    Soyuz-T 3 + Salyut 6
Leonid Kizim
Oleg Makarov
Gennadi Strekalov
 
10 Dec 1980
6:10:00
Soyuz-T 3 undocking - Kizim, Makarov, Strekalov
  Soyuz-T 3
Leonid Kizim
Oleg Makarov
Gennadi Strekalov
Salyut 6
 
10 Dec 1980
9:26:10
Soyuz-T 3 landing - Kizim, Makarov, Strekalov
    Salyut 6
 
12 Mar 1981
19:00:11
Soyuz-T 4 start - Kovalyonok, Savinykh
  Soyuz-T 4
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
Salyut 6
 
13 Mar 1981
20:33:40
Soyuz-T 4 docking - Kovalyonok, Savinykh
    Soyuz-T 4 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
 
22 Mar 1981
14:58:55
Soyuz 39 start - Dzhanibekov, Gurragcha
    Soyuz-T 4 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
Soyuz 39
Vladimir Dzhanibekov
Judgerdemidiyin Gurragcha
23 Mar 1981
16:28:00
Soyuz 39 docking - Dzhanibekov, Gurragcha
    Soyuz-T 4 + Salyut 6 + Soyuz 39
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
Vladimir Dzhanibekov
Judgerdemidiyin Gurragcha
 
30 Mar 1981
9:57:00
Soyuz 39 undocking - Dzhanibekov, Gurragcha
    Soyuz-T 4 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
Soyuz 39
Vladimir Dzhanibekov
Judgerdemidiyin Gurragcha
30 Mar 1981
11:40:58
Soyuz 39 landing - Dzhanibekov, Gurragcha
    Soyuz-T 4 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
 
14 May 1981
18:16:38
Soyuz 40 start - Popov, Prunariu
    Soyuz-T 4 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
Soyuz 40
Leonid Popov
Dmitru Prunariu
15 May 1981
19:50:00
Soyuz 40 docking - Popov, Prunariu
    Soyuz-T 4 + Salyut 6 + Soyuz 40
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
Leonid Popov
Dmitru Prunariu
 
22 May 1981
11:37:00
Soyuz 40 undocking - Popov, Prunariu
    Soyuz-T 4 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
Soyuz 40
Leonid Popov
Dmitru Prunariu
22 May 1981
14:58:30
Soyuz 40 landing - Popov, Prunariu
    Soyuz-T 4 + Salyut 6
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
 
26 May 1981
10:20:00
Soyuz-T 4 undocking - Kovalyonok, Savinykh
  Soyuz-T 4
Vladimir Kovalyonok
Viktor Savinykh
Salyut 6
 
26 May 1981
12:37:34
Soyuz-T 4 landing - Kovalyonok, Savinykh
    Salyut 6
 
19 Apr 1982 Salyut 7 start
    Salyut 6
Salyut 7
13 May 1982
9:58:04
Soyuz-T 5 start - Berezevoi, Lebedev
  Soyuz-T 5
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
Salyut 6
Salyut 7
14 May 1982
11:35:59
Soyuz-T 5 docking - Berezevoi, Lebedev
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
24 Jun 1982
16:29:47
Soyuz-T 6 start - Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
25 Jun 1982
17:46:00
Soyuz-T 6 docking - Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7 + Soyuz-T 6
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
Vladimir Dzhanibekov
Alexander Ivanchenkov
Jean-Loup Chretien
2 Jul 1982
11:03:48
Soyuz-T 6 undocking - Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
2 Jul 1982
14:20:39
Soyuz-T 6 landing - Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien
    Salyut 6
Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev
29 Jul 1982 Salyut 6 deorbiting
    Soyuz-T 5 + Salyut 7
Anatoli Berezevoi
Valentin Lebedev