19 Feb 1986 Mir start
    Salyut 7
Mir
13 Mar 1986
12:33:09
Soyuz-T 15 start - Kizim, Solovyov
  Soyuz-T 15
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Salyut 7
Mir
15 Mar 1986
13:38:42
Soyuz-T 15 docking - Kizim, Solovyov
    Salyut 7
Soyuz-T 15 + Mir
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
5 May 1986
12:12:09
Soyuz-T 15 undocking - Kizim, Solovyov
  Soyuz-T 15
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Salyut 7
Mir
6 May 1986
16:57:52
Soyuz-T 15 docking - Kizim, Solovyov
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Mir
21 May 1986
8:21:51
Soyuz-TM 1 start
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Mir
23 May 1986
10:11:45
Soyuz-TM 1 docking
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Soyuz-TM 1 + Mir
29 May 1986
9:22:45
Soyuz-TM 1 undocking
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Mir
30 May 1986
5:07:08
Soyuz-TM 1 landing
    Soyuz-T 15 + Salyut 7
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Mir
25 Jun 1986
14:58:00
Soyuz-T 15 undocking - Kizim, Solovyov
  Soyuz-T 15
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Salyut 7
Mir
26 Jun 1986
19:46:00
Soyuz-T 15 docking - Kizim, Solovyov
    Salyut 7
Soyuz-T 15 + Mir
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
16 Jul 1986
9:09:50
Soyuz-T 15 undocking - Kizim, Solovyov
  Soyuz-T 15
Leonid Kizim
Vladimir Solovyov
Salyut 7
Mir
16 Jul 1986
13:34:05
Soyuz-T 15 landing - Kizim, Solovyov
    Salyut 7
Mir
5 Feb 1987
21:38:16
Soyuz-TM 2 start - Romanenko, Laveikin
  Soyuz-TM 2
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
Salyut 7
Mir
7 Feb 1987
23:27:40
Soyuz-TM 2 docking - Romanenko, Laveikin
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
31 Mar 1987
0:06:16
Kvant start
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
9 Apr 1987
0:35:58
Kvant Soft Dock
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
11 Apr 1987
20:18:00
Kvant Hard Dock
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
22 Jul 1987
1:59:17
Soyuz-TM 3 start - Viktorenko, Alexandrov, al Faris
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
24 Jul 1987
3:31:23
Soyuz-TM 3 docking - Viktorenko, Alexandrov, al Faris
    Salyut 7
Soyuz-TM 2 + Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Laveikin
Alexander Viktorenko
Alexander Alexandrov
Mohammed al Faris
29 Jul 1987
22:44:00
Soyuz-TM 2 undocking - Viktorenko, Laveikin, al Faris
  Soyuz-TM 2
Alexander Viktorenko
Alexander Laveikin
Mohammed al Faris
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Alexandrov
30 Jul 1987
1:04:12
Soyuz-TM 2 landing - Viktorenko, Laveikin, al Faris
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Alexandrov
21 Dec 1987
11:18:03
Soyuz-TM 4 start - Titov, Manarov, Levchenko
  Soyuz-TM 4
Vladimir Titov
Musa Manarov
Anatoli Levchenko
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Alexandrov
23 Dec 1987
12:51:00
Soyuz-TM 4 docking - Titov, Manarov, Levchenko
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir + Soyuz-TM 3
Yuri Romanenko
Alexander Alexandrov
Vladimir Titov
Musa Manarov
Anatoli Levchenko
29 Dec 1987
5:58:00
Soyuz-TM 3 undocking - Romanenko, Alexandrov, Levchenko
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
29 Dec 1987
9:16:15
Soyuz-TM 3 landing - Romanenko, Alexandrov, Levchenko
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
7 Jun 1988
14:03:13
Soyuz-TM 5 start - Solovyov, Savinykh, Alexandrov
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
9 Jun 1988
15:57:10
Soyuz-TM 5 docking - Solovyov, Savinykh, Alexandrov
    Salyut 7
Soyuz-TM 4 + Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
Anatoli Solovyov
Viktor Savinykh
Alexander Alexandrov
17 Jun 1988
6:20:50
Soyuz-TM 4 undocking - Solovyov, Savinykh, Alexandrov
  Soyuz-TM 4
Anatoli Solovyov
Viktor Savinykh
Alexander Alexandrov
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
17 Jun 1988
10:13:32
Soyuz-TM 4 landing - Solovyov, Savinykh, Alexandrov
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
29 Aug 1988
4:23:11
Soyuz-TM 6 start - Lyakhov, Polyakov, Ahad Mohmand
  Soyuz-TM 6
Alexander Lyakhov
Valeri Polyakov
Abdul Ahad Mohmand
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
31 Aug 1988
1:25:00
Soyuz-TM 6 docking - Lyakhov, Polyakov, Ahad Mohmand
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir + Soyuz-TM 5
Vladimir Titov
Musa Manarov
Alexander Lyakhov
Valeri Polyakov
Abdul Ahad Mohmand
5 Sep 1988
23:54:57
Soyuz-TM 5 undocking - Lyakhov, Ahad Mohmand
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
Valeri Polyakov
7 Sep 1988
0:49:38
Soyuz-TM 5 landing - Lyakhov, Ahad Mohmand
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
Valeri Polyakov
26 Nov 1988
15:49:35
Soyuz-TM 7 start - Volkov, Krikalev, Chretien
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir
Vladimir Titov
Musa Manarov
Valeri Polyakov
28 Nov 1988
17:15:40
Soyuz-TM 7 docking - Volkov, Krikalev, Chretien
    Salyut 7
Soyuz-TM 6 + Mir + Soyuz-TM 7
Vladimir Titov
Musa Manarov
Valeri Polyakov
Alexander Volkov
Sergei Krikalev
Jean-Loup Chretien
21 Dec 1988
2:32:54
Soyuz-TM 6 undocking - Titov, Manarov, Chretien
  Soyuz-TM 6
Vladimir Titov
Musa Manarov
Jean-Loup Chretien
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 7
Valeri Polyakov
Alexander Volkov
Sergei Krikalev
21 Dec 1988
9:57:00
Soyuz-TM 6 landing - Titov, Manarov, Chretien
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 7
Valeri Polyakov
Alexander Volkov
Sergei Krikalev
26 Apr 1989
23:28:01
Soyuz-TM 7 undocking - Volkov, Krikalev, Polyakov
    Salyut 7
Mir
27 Apr 1989
2:57:58
Soyuz-TM 7 landing - Volkov, Krikalev, Polyakov
    Salyut 7
Mir
5 Sep 1989
21:38:03
Soyuz-TM 8 start - Viktorenko, Serebrov
  Soyuz-TM 8
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
Salyut 7
Mir
7 Sep 1989
22:25:26
Soyuz-TM 8 docking - Viktorenko, Serebrov
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
26 Nov 1989
10:01:41
Kvant-2 start
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
6 Dec 1989
12:21:28
Kvant-2 docking
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
8 Dec 1989
8:00:00
Kvant-2 move
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
11 Feb 1990
6:16:00
Soyuz-TM 9 start - Solovyov, Balandin
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
13 Feb 1990
6:37:47
Soyuz-TM 9 docking - Solovyov, Balandin
    Salyut 7
Soyuz-TM 8 + Mir + Soyuz-TM 9
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
19 Feb 1990
1:06:20
Soyuz-TM 8 undocking - Viktorenko, Serebrov
  Soyuz-TM 8
Alexander Viktorenko
Alexander Serebrov
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
19 Feb 1990
4:36:18
Soyuz-TM 8 landing - Viktorenko, Serebrov
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
31 May 1990
10:33:20
Kristall start
  Kristall
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
10 Jun 1990
10:47:22
Kristall docking
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
11 Jun 1990 Kristall move
    - moved to bottom port, now occupied by Spektr
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
1 Aug 1990
9:32:21
Soyuz-TM 10 start - Manakov, Strekalov
  Soyuz-TM 10
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
3 Aug 1990
11:45:44
Soyuz-TM 10 docking - Manakov, Strekalov
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir + Soyuz-TM 9
Anatoli Solovyov
Alexander Balandin
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
9 Aug 1990
4:08:49
Soyuz-TM 9 undocking - Solovyov, Balandin
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
9 Aug 1990
7:33:57
Soyuz-TM 9 landing - Solovyov, Balandin
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
2 Dec 1990
8:13:32
Soyuz-TM 11 start - Afanasyev, Manarov, Akiyama
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
4 Dec 1990
9:57:09
Soyuz-TM 11 docking - Afanasyev, Manarov, Akiyama
    Salyut 7
Soyuz-TM 10 + Mir + Soyuz-TM 11
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
Toyohiro Akiyama
10 Dec 1990
2:48:11
Soyuz-TM 10 undocking - Manakov, Strekalov, Akiyama
  Soyuz-TM 10
Gennadi Manakov
Gennadi Strekalov
Toyohiro Akiyama
Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
10 Dec 1990
6:08:12
Soyuz-TM 10 landing - Manakov, Strekalov, Akiyama
    Salyut 7
Mir + Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
7 Feb 1991 Salyut 7 deorbiting
    Mir + Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
 
18 May 1991
12:50:28
Soyuz-TM 12 start - Artsebarski, Krikalev, Sharman
  Soyuz-TM 12
Anatoli Artsebarski
Sergei Krikalev
Helen Sharman
Mir + Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
 
20 May 1991
14:50:43
Soyuz-TM 12 docking - Artsebarski, Krikalev, Sharman
    Soyuz-TM 12 + Mir + Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
Anatoli Artsebarski
Sergei Krikalev
Helen Sharman
 
26 May 1991
6:15:39
Soyuz-TM 11 undocking - Afanasyev, Manarov, Sharman
    Soyuz-TM 12 + Mir
Anatoli Artsebarski
Sergei Krikalev
Soyuz-TM 11
Viktor Afanasyev
Musa Manarov
Helen Sharman
26 May 1991
10:04:13
Soyuz-TM 11 landing - Afanasyev, Manarov, Sharman
    Soyuz-TM 12 + Mir
Anatoli Artsebarski
Sergei Krikalev
 
2 Oct 1991
5:59:39
Soyuz-TM 13 start - Volkov, Aubakirov, Viehboeck
    Soyuz-TM 12 + Mir
Anatoli Artsebarski
Sergei Krikalev
Soyuz-TM 13
Alexander Volkov
Toktar Aubakirov
Franz Viehboeck
4 Oct 1991
7:38:42
Soyuz-TM 13 docking - Volkov, Aubakirov, Viehboeck
    Soyuz-TM 12 + Mir + Soyuz-TM 13
Anatoli Artsebarski
Sergei Krikalev
Alexander Volkov
Toktar Aubakirov
Franz Viehboeck
 
10 Oct 1991
0:55:08
Soyuz-TM 12 undocking - Artsebarski, Aubakirov, Viehboeck
  Soyuz-TM 12
Anatoli Artsebarski
Toktar Aubakirov
Franz Viehboeck
Mir + Soyuz-TM 13
Sergei Krikalev
Alexander Volkov
 
10 Oct 1991
4:12:18
Soyuz-TM 12 landing - Artsebarski, Aubakirov, Viehboeck
    Mir + Soyuz-TM 13
Sergei Krikalev
Alexander Volkov
 
17 Mar 1992
10:54:30
Soyuz-TM 14 start - Viktorenko, Kaleri, Flade
  Soyuz-TM 14
Alexander Viktorenko
Alexander Kaleri
Klaus-Dietrich Flade
Mir + Soyuz-TM 13
Sergei Krikalev
Alexander Volkov
 
19 Mar 1992
12:32:50
Soyuz-TM 14 docking - Viktorenko, Kaleri, Flade
    Soyuz-TM 14 + Mir + Soyuz-TM 13
Sergei Krikalev
Alexander Volkov
Alexander Viktorenko
Alexander Kaleri
Klaus-Dietrich Flade
 
25 Mar 1992
5:26:00
Soyuz-TM 13 undocking - Volkov, Krikalev, Flade
    Soyuz-TM 14 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Kaleri
Soyuz-TM 13
Alexander Volkov
Sergei Krikalev
Klaus-Dietrich Flade
25 Mar 1992
8:52:22
Soyuz-TM 13 landing - Volkov, Krikalev, Flade
    Soyuz-TM 14 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Kaleri
 
27 Jul 1992
6:08:48
Soyuz-TM 15 start - Avdeyev, Solovyov, Tognini
    Soyuz-TM 14 + Mir
Alexander Viktorenko
Alexander Kaleri
Soyuz-TM 15
Sergei Avdeyev
Anatoli Solovyov
Michel Tognini
29 Jul 1992
7:46:00
Soyuz-TM 15 docking - Avdeyev, Solovyov, Tognini
    Soyuz-TM 14 + Mir + Soyuz-TM 15
Alexander Viktorenko
Alexander Kaleri
Sergei Avdeyev
Anatoli Solovyov
Michel Tognini
 
9 Aug 1992
21:46:47
Soyuz-TM 14 undocking - Viktorenko, Kaleri, Tognini
  Soyuz-TM 14
Alexander Viktorenko
Alexander Kaleri
Michel Tognini
Mir + Soyuz-TM 15
Sergei Avdeyev
Anatoli Solovyov
 
10 Aug 1992
1:05:02
Soyuz-TM 14 landing - Viktorenko, Kaleri, Tognini
    Mir + Soyuz-TM 15
Sergei Avdeyev
Anatoli Solovyov
 
24 Jan 1993
5:58:05
Soyuz-TM 16 start - Manakov, Poleshchuk
  Soyuz-TM 16
Gennadi Manakov
Alexander Poleshchuk
Mir + Soyuz-TM 15
Sergei Avdeyev
Anatoli Solovyov
 
26 Jan 1993
7:31:17
Soyuz-TM 16 docking - Manakov, Poleshchuk
    Soyuz-TM 16 + Mir + Soyuz-TM 15
Sergei Avdeyev
Anatoli Solovyov
Gennadi Manakov
Alexander Poleshchuk
 
1 Feb 1993
0:26:00
Soyuz-TM 15 undocking - Avdeyev, Solovyov
    Soyuz-TM 16 + Mir
Gennadi Manakov
Alexander Poleshchuk
Soyuz-TM 15
Sergei Avdeyev
Anatoli Solovyov
1 Feb 1993
3:58:00
Soyuz-TM 15 landing - Avdeyev, Solovyov
    Soyuz-TM 16 + Mir
Gennadi Manakov
Alexander Poleshchuk
 
1 Jul 1993
14:32:58
Soyuz-TM 17 start - Tsibliyev, Serebrov, Haignere
    Soyuz-TM 16 + Mir
Gennadi Manakov
Alexander Poleshchuk
Soyuz-TM 17
Vasili Tsibliyev
Alexander Serebrov
Jean-Pierre Haignere
3 Jul 1993
16:24:03
Soyuz-TM 17 docking - Tsibliyev, Serebrov, Haignere
    Soyuz-TM 16 + Mir + Soyuz-TM 17
Gennadi Manakov
Alexander Poleshchuk
Vasili Tsibliyev
Alexander Serebrov
Jean-Pierre Haignere
 
22 Jul 1993
3:00:30
Soyuz-TM 16 undocking - Manakov, Poleshchuk, Haignere
  Soyuz-TM 16
Gennadi Manakov
Alexander Poleshchuk
Jean-Pierre Haignere
Mir + Soyuz-TM 17
Vasili Tsibliyev
Alexander Serebrov
 
22 Jul 1993
6:41:50
Soyuz-TM 16 landing - Manakov, Poleshchuk, Haignere
    Mir + Soyuz-TM 17
Vasili Tsibliyev
Alexander Serebrov
 
8 Jan 1994
10:05:34
Soyuz-TM 18 start - Afanasyev, Usachyov, Polyakov
  Soyuz-TM 18
Viktor Afanasyev
Yuri Usachyov
Valeri Polyakov
Mir + Soyuz-TM 17
Vasili Tsibliyev
Alexander Serebrov
 
10 Jan 1994
11:50:20
Soyuz-TM 18 docking - Afanasyev, Usachyov, Polyakov
    Soyuz-TM 18 + Mir + Soyuz-TM 17
Vasili Tsibliyev
Alexander Serebrov
Viktor Afanasyev
Yuri Usachyov
Valeri Polyakov
 
14 Jan 1994
4:37:11
Soyuz-TM 17 undocking - Tsibliyev, Serebrov
    Soyuz-TM 18 + Mir
Viktor Afanasyev
Yuri Usachyov
Valeri Polyakov
Soyuz-TM 17
Vasili Tsibliyev
Alexander Serebrov
14 Jan 1994
8:18:20
Soyuz-TM 17 landing - Tsibliyev, Serebrov
    Soyuz-TM 18 + Mir
Viktor Afanasyev
Yuri Usachyov
Valeri Polyakov
 
1 Jul 1994
12:24:50
Soyuz-TM 19 start - Malenchenko, Musabayev
    Soyuz-TM 18 + Mir
Viktor Afanasyev
Yuri Usachyov
Valeri Polyakov
Soyuz-TM 19
Yuri Malenchenko
Talgat Musabayev
3 Jul 1994
13:55:02
Soyuz-TM 19 docking - Malenchenko, Musabayev
    Soyuz-TM 18 + Mir + Soyuz-TM 19
Viktor Afanasyev
Yuri Usachyov
Valeri Polyakov
Yuri Malenchenko
Talgat Musabayev
 
9 Jul 1994
7:12:59
Soyuz-TM 18 undocking - Afanasyev, Usachyov
  Soyuz-TM 18
Viktor Afanasyev
Yuri Usachyov
Mir + Soyuz-TM 19
Valeri Polyakov
Yuri Malenchenko
Talgat Musabayev
 
9 Jul 1994
10:32:35
Soyuz-TM 18 landing - Afanasyev, Usachyov
    Mir + Soyuz-TM 19
Valeri Polyakov
Yuri Malenchenko
Talgat Musabayev
 
3 Oct 1994
22:42:30
Soyuz-TM 20 start - Viktorenko, Kondakova, Merbold
  Soyuz-TM 20
Alexander Viktorenko
Yelena Kondakova
Ulf Merbold
Mir + Soyuz-TM 19
Valeri Polyakov
Yuri Malenchenko
Talgat Musabayev
 
6 Oct 1994
0:28:15
Soyuz-TM 20 docking - Viktorenko, Kondakova, Merbold
    Soyuz-TM 20 + Mir + Soyuz-TM 19
Valeri Polyakov
Yuri Malenchenko
Talgat Musabayev
Alexander Viktorenko
Yelena Kondakova
Ulf Merbold
 
4 Nov 1994
7:31:30
Soyuz-TM 19 undocking - Malenchenko, Musabayev, Merbold
    Soyuz-TM 20 + Mir
Valeri Polyakov
Alexander Viktorenko
Yelena Kondakova
Soyuz-TM 19
Yuri Malenchenko
Talgat Musabayev
Ulf Merbold
4 Nov 1994
11:18:26
Soyuz-TM 19 landing - Malenchenko, Musabayev, Merbold
    Soyuz-TM 20 + Mir
Valeri Polyakov
Alexander Viktorenko
Yelena Kondakova
 
14 Mar 1995
6:11:34
Soyuz-TM 21 start - Dezhurov, Strekalov, Thagard
    Soyuz-TM 20 + Mir
Valeri Polyakov
Alexander Viktorenko
Yelena Kondakova
Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
16 Mar 1995
7:45:25
Soyuz-TM 21 docking - Dezhurov, Strekalov, Thagard
    Soyuz-TM 20 + Mir + Soyuz-TM 21
Valeri Polyakov
Alexander Viktorenko
Yelena Kondakova
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
22 Mar 1995
0:43:08
Soyuz-TM 20 undocking - Viktorenko, Kondakova, Polyakov
  Soyuz-TM 20
Alexander Viktorenko
Yelena Kondakova
Valeri Polyakov
Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
22 Mar 1995
4:04:05
Soyuz-TM 20 landing - Viktorenko, Kondakova, Polyakov
    Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
20 May 1995
3:33:22
Spektr start
  Spektr
Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
27 May 1995 Kristall move
    - moved to fore port to free bottom port for Spektr
  Spektr
Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
29 May 1995 Kristall move
    - moved to side port
  Spektr
Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
1 Jun 1995
0:56:17
Spektr docking
    Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
2 Jun 1995 Spektr move
    Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
10 Jun 1995 Kristall move
    - moved to fore port for STS-71 docking
    Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard
 
27 Jun 1995
19:32:18
Atlantis STS-71 start - Gibson, Precourt, Baker, Harbaugh, Dunbar, Solovyev, Budarin
  Atlantis STS-71
Robert Gibson
Charles Precourt
Ellen Baker
Gregory Harbaugh
Bonnie Dunbar
Anatoly Solovyev
Nikolai Budarin
Mir + Soyuz-TM 21
Vladimir Dezhurov
Gennadi Strekalov
Norman Thagard